6.B

6.B (7)

Třídní učitel: Mgr. Marie Míčková

        Ve čtvrtek před vánočními prázdninami odjely obě šesté třídy do Ostravy s cílem navštívit Národní památkový ústav Ostrava.

        Maminka Aničky Borovcové nás pozvala na prohlídku své výstavy „Z Vídně na sever“, která seznamuje se dvěma hlavními železniční tratěmi Čech - Severní dráhou císaře Ferdinanda, která vedla  z Vídeň do Brna a dále do Bohumína, a Severní státní dráhou. Severní Ferdinandova dráha měla v Přerově odbočku do Olomouce a dále vedla až do Prahy. První parostrojní železnice habsburské monarchie byla tedy Severní dráha císaře Ferdinanda. Směřovala z Vídně na sever, územím Moravy a Slezska k solným dolům v polské  Wieliczce. Cílem bylo propojení všech rakouských provincií a významných přístavů s Vídní. Severní státní dráha pak vytvořila spojení Vídně s Prahou a napojení na saské železnice.

       Paní Borovcová si pro nás připravila několik úkolů, které jsme během návštěvy plnili. Nejlepší byla skupinka kluků – Vojta, David, Šimon, Samuel a Ondra. Pak jsme si prohlédli malý funkční model parního stroje. Byl super!

            Po prohlídce výstavy jsme se přesunuli do nového Železničního muzea moravskoslezského na nádraží Ostrava-střed. Na chodbě jsme si prohlédli historické železničářské stejnokroje nebo artefakty z 19. století jako je skloník = železniční traťová značka, která udává v promilích  podélný sklon (stoupání nebo klesání), originály starých dokumentů či modely lokomotiv a vláčků. Moc se nám líbilo v místnosti, 

s vymodelovanou krajinou, kde jezdilo několik malých vláčků. Všechny nadchly staré telefonní ústředny nebo telegraf známý z filmu Přednosta stanice s Vlastou Burianem. Děvčata si potřásla ruku s paní výpravčí, vyzkoušela telefon na kličku, chlapci zase zasedli k  trenažeru strojvůdce.

         A pak jsme se vystřídali s áčkem a pokračovali do prvního patra, kde je vše spojeno se železnicí v Ostravě a Slezsku. Dozvěděli jsme se o počátcích železniční dráhy, o historii Severní dráhy císaře Ferdinanda a prohlédli si mnoho předmětů spojených se stavbou a významem železnice. Zajímavé byly modely lokomotiv a starodávných vagonů, které byly rozděleny podle ceny do  čtyř vlakových tříd. Sylvu a Tomáše zaujala kovová skříň, ve které byly seřazeny podle železničních stanic už předtištěné papírové jízdenky, a také přístroj na razítkování „datumování“ starých hnědých lístků, které ve vlaku průvodčí proštipovali kleštičkami.

       Exkurze do Ostravy se nám moc líbila, dozvěděli jsme se o železnici  mnoho zajímavých věcí a mamince Aničky moc děkujeme.

V pátek 15. prosince uspořádal Dětský folklorní soubor Paskovjánek adventní  vystoupení  pro rodiče a občany našeho města. Do Paskovjánku chodí také osm dětí z naší třídy. Vystoupení se všem moc líbilo a je dobře, že se tento soubor snaží seznamovat  děti s lidovými zvyky a tradicemi.

Stejně  jako jiné roky, také letos se konaly  v rámci adventu ve škole Vánoční dílny, ve kterých jsme měli možnost si vyrobit dárečky pro své rodiče, sourozence  či kamarády – dřevěné hodiny, namalovat vlastní motiv na  šátek z hedvábí  nebo hrnek, přívěsek  apod.  Kdo nebyl v učebně výtvarné výchovy, připravoval ve třídě dárky na sobotní jarmark. Všichni se snažili a vánoční svítilny se nám povedly.

V úterý 7. listopadu během hodin informatiky proběhla v naší třídě soutěž IBOBR.

Soutěž se konala v počítačové učebně, formou internetového testu, který obsahoval 15 různě obtížných logických slovních úloh. Nejzajímavějším zadáním bylo doplňování čísel v ping-pongu. Nejtěžším úkolem bylo hledání správného vzorce v kanceláři.

Po dokončení testu jsme zmáčkli tlačítko „vyhodnotit“ a na obrazovce počítače se nám ukázaly výsledky testu – kolik měl kdo bodů. Kdo získal 150 a více bodů byl úspěšným. Nejvíce bodů - 160 získala Sabča, 2. byl  Vojta se 154  a třetí Tomáš se 150.

Ve středu před podzimními prázdninami proběhl na naší škole „Den otevřených dveří“. Také naše třída se zapojila a přivítala mnoho návštěvníků. Na přípravě akce  a výzdobě třídy se podíleli všichni žáci. Za  „průvodcovskou  aktivitu“  a ochotu seznámit hosty s naší  výstavní expozicí si zaslouží  pochvalu Anička B., Vojta, Sylvinka, Natálka, Andrejka, Anička V., Miška a Tomáš.

Jedním z úkolů  adaptačního pobytu bylo vytvořit si logo třídy. Rozdělili jsme se do čtyř skupin podle toho, v kterém ročním období jsme se narodili. Každá skupina měla udělat návrh, který měla ostatním spolužákům ukázat a vysvětlit, co jejich návrh představuje. Nakonec jsme spojili dva návrhy. Logo jsme potom dodělali ve škole. Nejvíce se do práce zapojili Anička B., Natálka, Martina, Sylva a Tomáš.

V pondělí 25. září jsme společně s 6. A odjeli na adaptační pobyt, na který jsme se všichni moc těšili. Po příjezdu na RS Paskov na Morávce jsme se ubytovali. 6. A šla s panem učitelem Biolkem na procházku a my s naší paní učitelkou jsme si povídali a hráli hry s panem Pavlem Matulou, z Centra nové naděje, a jeho polštářkem Františkem. Mluvit mohl jen ten, kdo měl Františka v ruce, občas to někdo porušil. Tento preventivní program řešil vztahy mezi námi ve třídě.

     Odpoledne měla preventivní program druhá třída a my jsme šli na tříhodinovou procházku k přehradě Morávka. Cestou jsme si povídali a pozorovali okolní přírodu, viděli jsme barevné motýly, kohouta, koně, krávy s telátky, kotě i štěkající psy. Natka objevila tři nádherné muchomůrky červené. Přehradu jsme si prohlédli z horní hráze a přečetli jsme si zajímavosti o jejím založení. Potom jsme se vrátili zpět na středisko a venku jsme společně s druhou třídou hráli vybíjenou, přehazku, kluci fotbal, nebo jen blbli na dětské prolézačce. Byla tam malá červená skluzavka, která hodně klouzala.     

      K večeru nás navštívila paní ředitelka a přivezla pana učitele Vráblíka, který s námi zůstal do dalšího dne. Když jsme se vyřádili, tak nám vyhládlo, k večeři jsme dostali rizoto. Bylo moc dobré.  Po večeři jsme si sedli do kruhu, Ondra měl s sebou kytaru, tak jsme si zazpívali,   potom jsme hráli s panem učitelem Vráblíkem a paní učitelkou Míčkovou různé společenské hry. Nejlepší byly molekuly. Po skončení večerního programu jsme odešli na pokoje, kde jsme si ještě povídali a hráli různé stolní hry.

     V úterý ráno jsme po výborné snídani, každý si mohl vybrat, co mu chutná a co má rád, nejprve vyplňovali testy o šikaně a vztazích ve třídě, které si pro nás připravil pan učitel Vráblík. Potom jsme si vymýšleli a navrhovali logo naší třídy. Udělali jsme si několik návrhů a ve škole je dokončíme. Před obědem jsme opět šli ven na hřiště, kde jsme řádili.

      Po obědě jsme si zabalili svoje věci, učitelé zkontrolovali, co jsme tam zapomněli, a v jednu hodinu odjeli autobusem domů. Moc se nám tam líbilo. Na adapťáku to bylo super! I počasí nám vyšlo, nepršelo, ani tam nebyla velká zima.

                                       Michaela Makarová, Martina Zatloukalová, Ondřej Lyčka a Tomáš Řezníček

Adresa - sídlo organizace

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov

 

Fakturační údaje

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov
IČ: 750 26 261

 

Datová schránka

ID schránky: zjsmnf5
 
 

Zřizovatel

Město Paskov

Ředitelka

Mgr. Lucie Butkovová
Tel.: +420 558 115 012

 

Kontakty ZŠ

Tel. info ZŠ: +420 558 115 011
Tel. jídelna: +420 558 115 008
Tel. družina: +420 558 115 017
Tel. sborovna I. st.: +420 558 115 016
Tel. sborovna II. st.: +420 558 115 015
Tel. malá škola: +420 558 115 002
E-mail ZŠ: info@zspaskov.cz 
E-mail jídelna: jedlickova@zspaskov.cz
E-mail družina: michalkova@zspaskov.cz

 

Identifikace školy

Red IZO: 600 134 075
IZO: 102092222

GPS: 49°43'58.013"N, 18°17'21.770"E

Autobusové spojení

zastávka Paskov,,sokolovna - linky 39, 370
zastávka Paskov,,u hřbitova