6.B

6.B (10)

Třídní učitel: Mgr. Marie Míčková

V pátek 18. května proběhl ve třídách 2. stupně další projektový den, tentokrát zaměřený na erby paskovského zámku.

Po zahájení tělocvičně, vylosování erbů pánů paskovského zámku zástupci jednotlivých tříd, paní učitelka Petrová předala potřebné materiály a začala náročná kolektivní tříhodinová práce ve třídách.

Bylo potřeba zjistit, o jaký erb se jedná, komu erb patřil, základní údaje o rodu, představení erbu (z čeho se skládá), hospodářské poměry v Paskově v době, kdy majitel vlastnil paskovské panství, a samozřejmě nějaké zajímavosti z jejich života.

Po té jsme se všichni přemístili do našeho kina Panoráma. Pan Miroslav Lysek nás seznámil se zajímavostmi kolem realizace jedinečných trojrozměrných erbů v paskovském zámku. Jeho vyprávění bylo zajímavé a nám se líbilo. Potom každá třída předvedla svoji prezentaci. Varianty zpracování prezentace byly různé, písemné poznámky, výtvarné práce, scénky, básničky

Práce to byla sice náročná, ale nám se líbila. Seznámili jsme se se některými držiteli paskovského panství a zjistili, že i ve středověku žili v naší obci zajímaví lidé, kteří se zapsali do historie našeho města Paskova.

Ve čtvrtek 26. dubna se vypravily obě šesté třídy do Ostravy do Divadla loutek na nové divadelní představení „Nastupovat! Děják z rychlíku”, které si dalo za cíl formou muzikálu převyprávět zábavně a stravitelně několik významných historických událostí 19. a 20. století, které ovlivnily evropské dějiny.

Divadlo loutek Ostrava to představení poprvé uvedlo 25. listopadu 2017. Hru podle námětu Karla Růžičky napsali Marek Pivovar a Radovan Lipus, který je zároveň režisérem inscenace.

Strojvůdce Alois denně jezdí po svých zajetých kolejích na trase Ostrava Olomouc - Praha. Dělá svou práci dobře, má ji rád, ale trápí ho, že jeho syn propadá z dějepisu. Jednoho dne se mu zjeví duch Vláčník, který odnepaměti drandí po všech tratích Evropy a umí se po nich pohybovat i v čase. Poradí Aloisovi, aby svému synovi proměnil dějepis na dobrodružné výpravy do dějinných událostí. A hned spolu vyrazí do průmyslové revoluce v Anglii

Průmyslová revoluce byla největší změnou v období od 18. do 19. století, kdy se zásadně proměnilo zemědělství, výroba, těžba, doprava a další hospodářská výroba. Přes Severní dráhu císaře Ferdinanda, která se v roce 1839 stala první parostrojní železnicí v českých zemích, jsme se přenesli do našich zemí. Výstavu o stavbě této železnice Z Vídně na sever jsme navštívili loni před Vánocemi. Rychlíkem dějin jsme se dostali až do roku 1993, kdy vznikla samostatná Česká republika. Důležitou roli v inscenaci hrály autentické železničářské kulisy a rekvizity, výpravky, originální uniformy, čepice, sedačky a fotografie některých železničních stanic a vlaků.

Divadelní představení se nám velmi líbilo, po jeho skončení jsme se ještě zastavili u Pohádkového orloje, který je součásti přístavby Divadla loutek Ostrava. Na rozdíl od tradičních orlojů neobsahuje astronomický ciferník, ale jen symbol hvězdné oblohy a troje dveře, které ukrývají šest dřevěných pohádkových postav: krále, královnu, čerta, anděla a smrtku bojující s Kašpárkem. Orloj se spouští každou sudou hodinu od osmi hodin ráno do osmi hodin večer.

Tento orloj však není jediným orlojem v Ostravě, ostravském muzeu na Masarykově náměstí se nachází unikátní Maškův interiérový orloj, vyrobený v letech 19241935. Jeho autorem je technik Vítkovických železáren a amatérský astronom Jan Mašek, který jej v roce 1967 u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o Ostravě věnoval městu. Orloj obsahuje klasický hodinový ciferník, kalendář a astronomickou a planetární část. Celkem má 51 funkcí. Uvnitř se nachází švýcarské hrací strojky s osmi operními melodiemi. Celý stroj je sestaven z 2500 součástek, a je poháněn osmikilovým závažím, které se natahuje samočinně pomocí elektrického proudu. Přesný chod udržuje sekundové kompenzační kyvadlo. Průčelí stroje se skládá ze čtyř částí. Hodinového číselníku, který ukazuje běžné časové údaje. Část kalendářní ukazuje den, týden, den v týdnu, měsíc a letopočet. Chronometr je nastaven do roku 2030. V části astronomické je na 24 hodinovém číselníku uveden zvěrokruh, kde se ukazuje, ve kterém znamení je Slunce. V části planetární uvnitř kolem Slunce obíhá osm planet sluneční soustavy. Mechanismus orloje je udržován v chodu osmikilogramovým závažím, které se samočinně natahuje elektrickým zařízením na principu rtuťového spínače. Stroj je umístěn ve vyřezávané pseudobarokní skříni z třešňového a ořechového dřeva. Vyřezávaná barokní skříň se zlatým cizelováním je vysoká 225 cm. Po bocích dominují sošky Dne a Noci. Skříň zhotovil pan Dobeš z Frýdku - Místku. Nyní se o orloj stará vnuk výrobce. Je to nádhera a ozdoba ostravského muzea.

Ve středu 11. dubna navštívila naši školu paní Kateřina Blažková, která pracuje v Hasičském záchranném sboru v Ostravě.

Dozvěděli jsme se, jak se máme zachovat, když hoří, když jsme účastníky dopravní nehody, nebo když nastane jiná mimořádná situace, která ohrožuje životy lidí nebo zvířat. Paní Blažková nám vyprávěla, jak hasiči zachraňovali z  vysokého stromu vystrašeného papouška.

Naučili jsme se, jak máme postupovat při komunikaci s operátorem na tísňové lince. Anička a Sylva nám názorně tento postup ukázaly, volaly jako na linku tísňového volání – 150 - Hasičského záchranného sboru. Oběma dívkám to šlo moc dobře.

V druhé scénce měl Ondra a po něm Andrea předvést, jak by se zachovali, kdyby je v noci probudil kouř nebo oheň v místnosti. Sice jsme se u toho hodně nasmáli, ale řekli jsme si, jak se máme postupovat, abychom si zachránili život a nezpůsobili si ještě jiná zranění. Potom jsme si povídali, jak se máme chovat v přírodě, když si budeme třeba opékat špekáčky. Hoří-li na tobě oblečení, tak oheň zadusíš, když se budeš kutálet v trávě.

Potom jsme si zopakovali, k čemu se používají jednotlivé hasící přístroje, každý má speciální použití. Jak postupovat, když nám začne doma třeba hořet olej na pánvi. Dále jsme si připomněli všechna důležitá telefonní čísla integrovaného záchranného systému, která by měl každý člověk dobře znát.

Nakonec jsme si povídali, jak se zachovatkromě toho, že bychom se radovali a šli přikládat,  kdyby začalo hořet ve škole, aby se nám nic nestalo a neztratili jsme se.

Beseda se nám moc líbila a těšíme na další, která by měla být začátkem května. V naší třídě máme taky dva dobrovolné hasiče a to Aničku a Vojtu.

Žáci 6.B

        Ve čtvrtek před vánočními prázdninami odjely obě šesté třídy do Ostravy s cílem navštívit Národní památkový ústav Ostrava.

        Maminka Aničky Borovcové nás pozvala na prohlídku své výstavy „Z Vídně na sever“, která seznamuje se dvěma hlavními železniční tratěmi Čech - Severní dráhou císaře Ferdinanda, která vedla  z Vídeň do Brna a dále do Bohumína, a Severní státní dráhou. Severní Ferdinandova dráha měla v Přerově odbočku do Olomouce a dále vedla až do Prahy. První parostrojní železnice habsburské monarchie byla tedy Severní dráha císaře Ferdinanda. Směřovala z Vídně na sever, územím Moravy a Slezska k solným dolům v polské  Wieliczce. Cílem bylo propojení všech rakouských provincií a významných přístavů s Vídní. Severní státní dráha pak vytvořila spojení Vídně s Prahou a napojení na saské železnice.

       Paní Borovcová si pro nás připravila několik úkolů, které jsme během návštěvy plnili. Nejlepší byla skupinka kluků – Vojta, David, Šimon, Samuel a Ondra. Pak jsme si prohlédli malý funkční model parního stroje. Byl super!

            Po prohlídce výstavy jsme se přesunuli do nového Železničního muzea moravskoslezského na nádraží Ostrava-střed. Na chodbě jsme si prohlédli historické železničářské stejnokroje nebo artefakty z 19. století jako je skloník = železniční traťová značka, která udává v promilích  podélný sklon (stoupání nebo klesání), originály starých dokumentů či modely lokomotiv a vláčků. Moc se nám líbilo v místnosti, 

s vymodelovanou krajinou, kde jezdilo několik malých vláčků. Všechny nadchly staré telefonní ústředny nebo telegraf známý z filmu Přednosta stanice s Vlastou Burianem. Děvčata si potřásla ruku s paní výpravčí, vyzkoušela telefon na kličku, chlapci zase zasedli k  trenažeru strojvůdce.

         A pak jsme se vystřídali s áčkem a pokračovali do prvního patra, kde je vše spojeno se železnicí v Ostravě a Slezsku. Dozvěděli jsme se o počátcích železniční dráhy, o historii Severní dráhy císaře Ferdinanda a prohlédli si mnoho předmětů spojených se stavbou a významem železnice. Zajímavé byly modely lokomotiv a starodávných vagonů, které byly rozděleny podle ceny do  čtyř vlakových tříd. Sylvu a Tomáše zaujala kovová skříň, ve které byly seřazeny podle železničních stanic už předtištěné papírové jízdenky, a také přístroj na razítkování „datumování“ starých hnědých lístků, které ve vlaku průvodčí proštipovali kleštičkami.

       Exkurze do Ostravy se nám moc líbila, dozvěděli jsme se o železnici  mnoho zajímavých věcí a mamince Aničky moc děkujeme.

V pátek 15. prosince uspořádal Dětský folklorní soubor Paskovjánek adventní  vystoupení  pro rodiče a občany našeho města. Do Paskovjánku chodí také osm dětí z naší třídy. Vystoupení se všem moc líbilo a je dobře, že se tento soubor snaží seznamovat  děti s lidovými zvyky a tradicemi.

Stejně  jako jiné roky, také letos se konaly  v rámci adventu ve škole Vánoční dílny, ve kterých jsme měli možnost si vyrobit dárečky pro své rodiče, sourozence  či kamarády – dřevěné hodiny, namalovat vlastní motiv na  šátek z hedvábí  nebo hrnek, přívěsek  apod.  Kdo nebyl v učebně výtvarné výchovy, připravoval ve třídě dárky na sobotní jarmark. Všichni se snažili a vánoční svítilny se nám povedly.

V úterý 7. listopadu během hodin informatiky proběhla v naší třídě soutěž IBOBR.

Soutěž se konala v počítačové učebně, formou internetového testu, který obsahoval 15 různě obtížných logických slovních úloh. Nejzajímavějším zadáním bylo doplňování čísel v ping-pongu. Nejtěžším úkolem bylo hledání správného vzorce v kanceláři.

Po dokončení testu jsme zmáčkli tlačítko „vyhodnotit“ a na obrazovce počítače se nám ukázaly výsledky testu – kolik měl kdo bodů. Kdo získal 150 a více bodů byl úspěšným. Nejvíce bodů - 160 získala Sabča, 2. byl  Vojta se 154  a třetí Tomáš se 150.

Ve středu před podzimními prázdninami proběhl na naší škole „Den otevřených dveří“. Také naše třída se zapojila a přivítala mnoho návštěvníků. Na přípravě akce  a výzdobě třídy se podíleli všichni žáci. Za  „průvodcovskou  aktivitu“  a ochotu seznámit hosty s naší  výstavní expozicí si zaslouží  pochvalu Anička B., Vojta, Sylvinka, Natálka, Andrejka, Anička V., Miška a Tomáš.

Jedním z úkolů  adaptačního pobytu bylo vytvořit si logo třídy. Rozdělili jsme se do čtyř skupin podle toho, v kterém ročním období jsme se narodili. Každá skupina měla udělat návrh, který měla ostatním spolužákům ukázat a vysvětlit, co jejich návrh představuje. Nakonec jsme spojili dva návrhy. Logo jsme potom dodělali ve škole. Nejvíce se do práce zapojili Anička B., Natálka, Martina, Sylva a Tomáš.

V pondělí 25. září jsme společně s 6. A odjeli na adaptační pobyt, na který jsme se všichni moc těšili. Po příjezdu na RS Paskov na Morávce jsme se ubytovali. 6. A šla s panem učitelem Biolkem na procházku a my s naší paní učitelkou jsme si povídali a hráli hry s panem Pavlem Matulou, z Centra nové naděje, a jeho polštářkem Františkem. Mluvit mohl jen ten, kdo měl Františka v ruce, občas to někdo porušil. Tento preventivní program řešil vztahy mezi námi ve třídě.

     Odpoledne měla preventivní program druhá třída a my jsme šli na tříhodinovou procházku k přehradě Morávka. Cestou jsme si povídali a pozorovali okolní přírodu, viděli jsme barevné motýly, kohouta, koně, krávy s telátky, kotě i štěkající psy. Natka objevila tři nádherné muchomůrky červené. Přehradu jsme si prohlédli z horní hráze a přečetli jsme si zajímavosti o jejím založení. Potom jsme se vrátili zpět na středisko a venku jsme společně s druhou třídou hráli vybíjenou, přehazku, kluci fotbal, nebo jen blbli na dětské prolézačce. Byla tam malá červená skluzavka, která hodně klouzala.     

      K večeru nás navštívila paní ředitelka a přivezla pana učitele Vráblíka, který s námi zůstal do dalšího dne. Když jsme se vyřádili, tak nám vyhládlo, k večeři jsme dostali rizoto. Bylo moc dobré.  Po večeři jsme si sedli do kruhu, Ondra měl s sebou kytaru, tak jsme si zazpívali,   potom jsme hráli s panem učitelem Vráblíkem a paní učitelkou Míčkovou různé společenské hry. Nejlepší byly molekuly. Po skončení večerního programu jsme odešli na pokoje, kde jsme si ještě povídali a hráli různé stolní hry.

     V úterý ráno jsme po výborné snídani, každý si mohl vybrat, co mu chutná a co má rád, nejprve vyplňovali testy o šikaně a vztazích ve třídě, které si pro nás připravil pan učitel Vráblík. Potom jsme si vymýšleli a navrhovali logo naší třídy. Udělali jsme si několik návrhů a ve škole je dokončíme. Před obědem jsme opět šli ven na hřiště, kde jsme řádili.

      Po obědě jsme si zabalili svoje věci, učitelé zkontrolovali, co jsme tam zapomněli, a v jednu hodinu odjeli autobusem domů. Moc se nám tam líbilo. Na adapťáku to bylo super! I počasí nám vyšlo, nepršelo, ani tam nebyla velká zima.

                                       Michaela Makarová, Martina Zatloukalová, Ondřej Lyčka a Tomáš Řezníček

Adresa - sídlo organizace

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov

 

Fakturační údaje

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov
IČ: 750 26 261

 

Datová schránka

ID schránky: zjsmnf5
 
 

Zřizovatel

Město Paskov

Ředitelka

Mgr. Lucie Butkovová
Tel.: +420 558 115 012

 

Kontakty ZŠ

Tel. info ZŠ: +420 558 115 011
Tel. jídelna: +420 558 115 008
Tel. družina: +420 558 115 017
Tel. sborovna I. st.: +420 558 115 016
Tel. sborovna II. st.: +420 558 115 015
Tel. malá škola: +420 558 115 002
E-mail ZŠ: info@zspaskov.cz 
E-mail jídelna: jedlickova@zspaskov.cz
E-mail družina: michalkova@zspaskov.cz

 

Identifikace školy

Red IZO: 600 134 075
IZO: 102092222

GPS: 49°43'58.013"N, 18°17'21.770"E

Autobusové spojení

zastávka Paskov,,sokolovna - linky 39, 370
zastávka Paskov,,u hřbitova