ŠK Školní knihovna

Vedoucí školní knihovny
Mgr. Michaela Šnýdrová
 
Výpůjční doba
WP_20161125_14_48_30_Pro.jpg
WP_20161125_14_46_57_Pro.jpg
WP_20161125_14_47_45_Pro.jpg

OBNOVENÁ  ŠKOLNÍ  KNIHOVNA

 

Na naší škole byla vždy školní knihovna.

Letos změnila svůj vzhled i knihovnici. Je jí Mgr. Michaela Šnýdrová, naše milá paní třídní učitelka.

Jsou tu knihy pro malé i velké čtenáře i učitele. Od pohádek přes atlasy, encyklopedie, až po sci-fi knihy. Také tu najdete poučné knihy, bajky, pověsti, pohádky i detektivní příběhy. Prostě každý si tady najde to své.

Knihovna je místo, kde ucítíte vůni knih, zapomenete na všechny problémy a zaboříte se do děje knihy.

"Protože bez knihy je život prázdný, máš-li knihu, máš přítele."

Tímto vás všechny zveme do naší školní knihovny.

Napsaly: Drieniková A., Horutová V., Kubánková B., Němčíková A. (pomocnice ve školní knihovně z 5.A)

Naši  knihovnu najdete ve druhém patře Jubilejní školní budovy. Její fond obsahuje 2847  knih,  které jsou určeny jak dětským čtenářů – žákům, tak dospělým – učitelům i dalším zaměstnancům školy.

Se školní knihovnou jsou žáci seznamováni již v první třídě, kdy sem  přicházejí se svou třídní učitelkou v hodinách čtení. Povídají si o knížkách, prohlížejí a listují si v nich, učí se, jak jsou uspořádány a jaká pravidla chování musí v knihovně dodržovat.Ve vyšších ročnících již navštěvují knihovnu samostatně a největší zájem mají o pohádky, knížky o zvířatech, a hlavně o ty, ve kterých se dovídají, jak správně pečovat o své domácí mazlíčky.

Děvčata stále milují dívčí románky a příběhy ze života současných teenagerů,

chlapci  si často půjčují obrazové publikace z oblasti techniky, astronomie, zeměpisu a dějepisu.

Velké oblibě se těší komiksové úpravy  klasické literatury. Děti dnes díky počítačům nemají tolik času na četbu např.Vernerových románů, při kterých jejich rodiče s napětím vydrželi sledovat osudy hrdinů i několik hodin trvající četbou. Dnes místo písmenek  reagují spíš na obrázky a místo zdlouhavých popisů upřednostňují rychlý spád událostí. Kreslené příběhy jim jejich přání plní.

Zájem mají žáci i o moderní dětskou poezii.S básničkami Hrubína, Žáčka a dalších autorů vystupují každoročně na recitačních soutěžích. Žáci vyššího stupně si půjčují hlavně povinnou četbu, kterou jim zadávají vyučující českého jazyka a odbornou literaturu pro vypracovávání referátu. Mnozí se už přesvědčili, že stavět své vědomosti pouze na informacích získaných z internetu nelze. Fakta je nutno ověřovat a získávat  z více zdrojů.

Knihovnu využívají i žáci s poruchami učení. Probíhají zde hodiny nápravné péče a mnozí žáci, kterým jde čtení vlivem poruchy ztěžka a četbu proto zrovna nemilují, si díky široké nabídce dokáží vybrat titul, který je zaujme.

Učitelům knihovna nabízí literaturu, kterou mohou využívat v hodinách odborných předmětů  jak pro žáky, tak i pro sebe, k osobnostnímu a profesnímu růstu.

Existují však žáci, kteří nechodí do knihovny jen pro svou zábavu nebo poučení. Knihovní fond je rozsáhlý a vyžaduje stálé opravy. Chtěla bych proto poděkovat všem dětem, které se dobrovolně nabídnou a pomohou lepit a obalovat knihy nebo  pomáhat mladším žákům s výběrem titulů ve výpůjční době.

Poděkování patří rovněž Sdružení rodičů, které každoročně přispívá na obohacování a doplňování fondu naší knihovny částkou 15 000,- Kč.

Adresa - sídlo organizace

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov

 

Fakturační údaje

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov
IČ: 750 26 261

 

Datová schránka

ID schránky: zjsmnf5
 
 

Zřizovatel

Město Paskov

Ředitelka

Mgr. Lucie Butkovová
Tel.: +420 558 115 012

 

Kontakty ZŠ

Tel. info ZŠ: +420 558 115 011
Tel. jídelna: +420 558 115 008
Tel. družina: +420 558 115 017
Tel. sborovna I. st.: +420 558 115 016
Tel. sborovna II. st.: +420 558 115 015
Tel. malá škola: +420 558 115 002
E-mail ZŠ: info@zspaskov.cz 
E-mail jídelna: jedlickova@zspaskov.cz
E-mail družina: michalkova@zspaskov.cz

 

Identifikace školy

Red IZO: 600 134 075
IZO: 102092222

GPS: 49°43'58.013"N, 18°17'21.770"E

Autobusové spojení

zastávka Paskov,,sokolovna - linky 39, 370
zastávka Paskov,,u hřbitova