1. Operační program Věda, výzkum, vzdělávání
Podpora výuky šablonami – projekt ve fyzické realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003157

Zahájení: 24. 10. 2016

Ukončení: 23. 10. 2018

Vybrané šablony:

 • vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi
 • vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
 • CLIL ve výuce na ZŠ
 • čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • tandemová výuka na ZŠ
 • spolupráce s rodiči žáků – tematická setkávání
3. Operační program zaměstnanost

Dětský klub ZŠ Paskov – projekt ve fázi zaregistrování

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007883

Zahájení: 1. 1. 2018

Ukončení: 31. 12. 2020

Popis: Předmětem projektu je provoz dětského klubu pro děti 1. stupně ZŠ Paskov, jejíž kapacita družiny nestačí uspokojit poptávku a potřeby rodičů. Klub bude v provozu v pracovní dny v prostorách školy, s denní kapacitou 20 dětí. Navazující aktivitou projektu je pořádání příměstských táborů v době jarních a letních prázdnin. Projekt je zaměřen na slaďování pracovního a rodinného života rodičů dětí 1. stupně ZŠ Paskov a díky svým aktivitám umožní rodičům být lépe uplatnitelní na trhu práce.

2. Integrovaný regionální operační program

ZŠ Paskov – Modernizujeme učebny – projekt je ve fázi hodnocení

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003598

Zahájení: 1.7.2016

Ukončení: 31.12.2018

Popis:

Cílem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení do 2 odborných učeben (jazyková a multifunkční informatika) ve vazbě na budoucí uplatnění žáků v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, a dále technické a řemeslné obory. Součástí projektu je také řešení prvku bezbariérovosti školy (úprava bezbariérového WC) a dále zajištění konektivity školy v souladu s daným standardem IROP. Před školou budou provedeny drobné úpravy prostranství (zeleň).

4. Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018

Naše základka

Zahájení: 1. 9. 2017

Ukončení: 30. 6. 2018

Popis:

Hlavním účelem dotace je nastartování a upevňování takových sociálních vazeb, které budou preventivně působit ve vztazích mezi žáky. Cílem je naučit žáky hodnotit vztahové situace, umět pojmenovat dobré i špatné a vzbudit v žácích potřebu negativní věci změnit k lepšímu.

Obsahovou náplní jsou aktivity posilující zvýšené sociální kompetence, zlepšení klimatu ve třídních kolektivech, zvýšení sebevědomí žáků, ale také zdravé sebehodnocení, přijetí nových členů kolektivu.

Aktivity:

 1. Příprava vztahových vazeb pro žáky z okolních škol s našimi kmenovými žáky
 2. Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku
 3. Partnerství pro žáky 1. a 4. tříd
 4. Upevňování klimatu ve stávajících třídách prostřednictvím třídnických hodin

Adresa - sídlo organizace

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov

 

Fakturační údaje

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov
IČ: 750 26 261

 

Datová schránka

ID schránky: zjsmnf5
 
 

Zřizovatel

Město Paskov

Ředitelka

Mgr. Lucie Butkovová
Tel.: +420 558 115 012

 

Kontakty ZŠ

Tel. info ZŠ: +420 558 115 011
Tel. jídelna: +420 558 115 008
Tel. družina: +420 558 115 017
Tel. sborovna I. st.: +420 558 115 016
Tel. sborovna II. st.: +420 558 115 015
Tel. malá škola: +420 558 115 002
E-mail ZŠ: info@zspaskov.cz 
E-mail jídelna: jedlickova@zspaskov.cz
E-mail družina: michalkova@zspaskov.cz

 

Identifikace školy

Red IZO: 600 134 075
IZO: 102092222

GPS: 49°43'58.013"N, 18°17'21.770"E

Autobusové spojení

zastávka Paskov,,sokolovna - linky 39, 370
zastávka Paskov,,u hřbitova