ŠJ Školní jídelna

jidelna_web3.jpg
Stanovisko MŠMT k nároku na dotovaný oběd v době karantény (covid-19)

Nárok na dotovaný oběd po dobu nařízené karantény mají pouze děti a žáci v mateřských a základních školách a nezletilí žáci ve středních školách a konzervatořích, a to při naplnění podmínek § 184a školského zákona.
Ust. § 184a školského zákona stanoví, že pokud z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem a žákům vzdělávání distančním způsobem.
Děti a žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.
Nárok na dotovaný oběd tedy mají žáci základních škol v době, kdy jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.
V ostatních případech platí, že nárok na dotovaný oběd mají strávníci pouze první den své nepřítomnosti ve škole dle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

dále viz web MŠMT

Vážení strávníci,

nabízíme Vám možnost odebrání stravy ve foliích. Využijte prosím této možnosti v případě, že se u vás vyskytlo onemocnění COVID. Oběd by měla vyzvedávat osoba, která není pozitivně testovaná a není v karanténě. 

Nebudete tak naše zaměstnance vystavovat nebezpečí nákazy.

Děkujeme za pochopení.

Cena jednorázového obalu činí 10 Kč.

Andrea Jedličková vedoucí školní jídelny

Vedoucí školní jídelny: Andrea Jedličková
E-mail: jedlickova@zspaskov.cz
Telefon: 558 115 008

Hlavní kuchařka: Anna Roupcová

Kuchařky:
Karla Pohludková (příprava bezlepkové stravy)
Petra Kubošová
Ivana Krakuvčíková

Pracovnice provozu:
Lenka Roupcová
Iveta Romanová
Alexandra Moroňová  

11:15-13:45 žáci, zaměstnanci školy

11:15 - 12:30 výdej obědů do jídlonosičů z bočního vchodu ulice Neužilní, cizí strávnici + žáci v první den nemoci

Bezkontaktní čipy

CENA ZA ČIP JE 100 Kč - záloha, kterou musí strávník uhradit za čip.
Pokud čip vrátí nepoškozený a čistý, záloha 100 Kč se vrací.

04.jpg
Ceny stravného

CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 15. 8. 2022

MŠ do 6 let
  25 Kč                                                                                      
Žáci 7 – 10 let  30 Kč         
Žáci 11 – 14 let  34 Kč
Žáci 15 a více let  39 Kč
Cizí strávníci  90 Kč

 

 

Bezlepková strava
  • Technologie přípravy bezlepkových pokrmů je konzultována s nutriční poradkyní.
  • Naše kuchařky jsou vyškoleny pro přípravu bezlepkové stravy.
  • Jídelníček mají shodný jako všichni strávníci,dochází pouze k náhradě surovin,které obsahují lepek.Tyto bezlepkové suroviny rodiče po dohodě dodávají do jídelny.
  • Cena stravného je stejná jako pro ostatní strávníky dané kategorie.
  • Strávník pro kterého je strava připravována má sepsanou dohodu s naší organizací o pravidlech stravování.
  • Nutné doložit lékařské potvrzení.

Více informací u vedoucí ŠJ

Odhlašování obědů - návod

Návod na odhlášení stravy přes internet na    www.estrava.cz

Kód zařízení (identifikace ŠJ):   63

Číslo čipu: které si strávník zakoupí (bez počátečních nul)

Heslo: počáteční písmena (jméno + příjmení ) + číslo čipu (bez počátečních nul)

Přihlášení je možno pouze zaregistrovaným strávníkům, kteří mají zakoupené stravné na dané období, ve kterém chtějí provádět změnu. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko "uložit změny", jinak se  operace neprovedou.

Poslední dva dny v měsíci stravu nelze odhlásit přes internet, pouze telefonicky.

Školní jídelna neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky, odhlášeny jsou pouze všechny prázdniny, ředitelská volna a státní svátky.

alergeny.jpg

Adresa - sídlo organizace

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov

 

Fakturační údaje

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov
IČ: 750 26 261

 

Datová schránka

ID schránky: zjsmnf5
 
 

Zřizovatel

Město Paskov

Ředitelka

Mgr. Lucie Butkovová
Tel.: +420 558 115 012

 

Kontakty ZŠ

Tel. info ZŠ: +420 558 115 011
Tel. jídelna: +420 558 115 008
Tel. družina: +420 558 115 017
Tel. sborovna I. st.: +420 558 115 016
Tel. malá škola: +420 558 115 002
E-mail ZŠ: info@zspaskov.cz 
E-mail jídelna: jedlickova@zspaskov.cz
E-mail družina: michalkova@zspaskov.cz

 

Identifikace školy

Red IZO: 600 134 075
IZO: 102092222

 

GPS: 49°43'58.013"N, 18°17'21.770"E

Autobusové spojení

zastávka Paskov,,sokolovna - linky 39, 370
zastávka Paskov,,u hřbitova