ŠD Školní družina

Lenka Michálková
558 115 017
Monika Slívová
558 115 017
Kateřina Vašková
558 115 015
Kontakty
558 115 017(1. a 2. oddělení)
558 115 015(3. oddělení)


e-mail pro omlouvání žáků ze školní družiny:
omluvenkydruzina@zspaskov.cz 

Provozní doba:
6.00 - 16.30 h
Oznámení

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že provoz školní družiny bude během velikonočních prázdnin 28. 3. 2024 - 1.4.2024 přerušen.

 

Mgr. Lucie Butkovová, ředitelka školy

V Paskově 18. 3. 2024                              

Důležité informace pro rodiče dětí navštěvující školní družinu
V době hlavní činnosti školní družiny (13:30 – 15:00 hodin)
máme aktivity venku. Prosíme, dávejte dětem vhodné
oblečení.

Aktuality ze ŠD

 

Informace pro rodiče
(součást provozního řádu ŠD)

Provozní doba školní družiny je od 6:00 do 8:00 hod a od 11:40 do 16:30 hod.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do školní družiny bude po písemném přihlášení rodičů (viz. Zápisní lístek ŠD pro daný školní rok) a po rozhodnutí ředitelky/vedoucí vychovatelky ZŠ Paskov oznámeno rodičům neprodleně.

Každou změnu přihlašovacích informací neprodleně oznamte vychovatelce.

Poplatek za ŠD činí 100,- Kč měsíčně. Platí se pololetně, tzn. 500,- Kč za 5 měsíců školního roku. Splatný nejpozději16. 9. 2022 a 17. 2. 2023.

Děti pravidelně docházející do ŠD potřebují papuče na přezutí – bez pytlíku!

Dle uvážení rodičů - převlečení - tepláky nebo hrací kalhoty, sportovní obuv a oblečení na vycházky

a pobyt venku. Prosíme, označte dětem oblečení, boty apod. Vychovatelka neodpovídá za oblečení a další soukromé věci dítěte. Dítě si své věci musí hlídat a poznat. Dvakrát ročně mohou děti přinést jedno balení papírových kapesníků v krabici a toaletní papír nebo papírové utěrky – používáme na utírání štětců, stolů atd.

Další drobné pomůcky pro zájmovou činnost - dle požadavku vychovatelky v průběhu školního roku.

Pitný režim ve školní družině si zajišťují rodiče sami. V celé ŠD je pitná voda.

Souvislé zájmové vzdělávání probíhá v době od 13:00 (13:30 vyšší ročníky) do 14:55 hod.

Aktivity školní družiny jsou rozděleny dle ročních období a splňují psychohygienické potřeby dětí, snažíme se, aby děti v době souvislého zájmového vzdělávání pobývaly co nejvíce venku a to za každého počasí.

Prosíme rodiče, aby si děti v tomto čase nevyzvedávali a plánovali jim kroužky tak, aby v tomto čase (do kroužků) neodcházely a nepřicházely (z kroužků) zpět. Myslete na to, že pak ostatních 29 dětí ve skupině nemůže jít ven na vycházku, ani se plně věnovat připravené činnosti (neustálým vyrušováním, zvoněním)

a vychovatelka ztěžka zajistí bezpečnost ostatních dětí například při práci s nůžkami …a pod.

Dítě může být uvolněno v jiném čase, než je uvedeno v zápisním lístku, pouze na předběžnou písemnou žádost rodičů a po dohodě s vychovatelkou. V písemné žádosti musí být uvedeno: jméno a příjmení dítěte, datum a čas, kdy má být dítě uvolněno popř. vyzvednuto /hudba, mažoretky, pionýr a pod/, zda se zpět do ŠD vrátí / v jakém čase/, nevrátí a žádost musí být podepsaná zákonným zástupcem.

Omluvenky se předávají ranní vychovatelce nejpozději v daný den do 7.45 hod ráno.

Omluvenky můžete zaslat na e-mail – omluvenkydruzina@zspaskov.cz - nejpozději v daný den do 10.00 hod dopoledne.

Za odchod a příchod do různých aktivit nespadajících pod školní družinu /hudební nauku a hru na nástroj a jiné kroužky dětí/, zodpovídají rodiče – tyto a jiné aktivity by neměly narušovat souvislé zájmové vzdělávání.

Pokud si rodič nemůže dítě vyzvednout v čase uvedeném v zápisním lístku (např. nezaviněná překážka v práci apod.) může se na dalším postupu dohodnout s vychovatelkou 1. a 2. oddělení - telefonicky na tel. č. 558115017 (6:00-7.45, 12:30-13:00, 15:15-16.30 hod) 3. oddělení tel. č. 558115015 (13:00-13:30 hod).

Konzultační hodiny s vychovatelkou si dohodněte dopředu e-mailem.

Přihlášené dítě dodržuje Školní řád Paskov a Řád školní družiny.

Provoz školní družiny je závazný pro rodiče, děti i vychovatele.

Za kolektiv vychovatelek školní družiny
Paskov při ZŠ Paskov, vedoucí vychovatelka

1 .9. 2022                                                                                                          Michálková Lenka
Školní vzdělávací program a jiné dokumenty školní družiny
jsou dostupné k nahlédnutí u vedoucí
vychovatelky školní družiny.

Kalendář akcí školní družiny

Adresa - sídlo organizace

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov

 

Fakturační údaje

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov
IČ: 750 26 261

 

Datová schránka

ID schránky: zjsmnf5
 
 

Zřizovatel

Město Paskov

Ředitelka

Mgr. Lucie Butkovová
Tel.: +420 558 115 012

 

Kontakty ZŠ

Tel. info ZŠ: +420 558 115 011
Tel. jídelna: +420 558 115 008
Tel. družina: +420 558 115 017
Tel. sborovna I. st.: +420 558 115 016
Tel. malá škola: +420 558 115 002
E-mail ZŠ: info@zspaskov.cz 
E-mail jídelna: jedlickova@zspaskov.cz
E-mail družina: michalkova@zspaskov.cz

 

Identifikace školy

Red IZO: 600 134 075
IZO: 102092222

 

GPS: 49°43'58.013"N, 18°17'21.770"E

Autobusové spojení

zastávka Paskov,,sokolovna - linky 39, 370
zastávka Paskov,,u hřbitova

 

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
JPaneSliders
JPaneSliders
OK
Odmítnout