ŠD Školní družina

Lenka Michálková
Lenka Michálkovávedoucí vychovatelka
Monika Slívová
Monika Slívovávychovatelka
Bc. Markéta Mihalová
Bc. Markéta Mihalovávychovatelka
03.jpg
Kontakty
558 115 017(1. a 2. oddělení)
558 115 015(3. oddělení)

739 060 510 (mobil)
(telefonní kontakt školní družiny)

e-mail:
 michalkova@zspaskov.cz  

Provozní doba:
6.00 - 16.30 h
Oznámení
... žádné
Důležité informace pro rodiče dětí navštěvující školní družinu
V době hlavní činnosti školní družiny (13:30 – 15:00 hodin)
máme aktivity venku. Prosíme, dávejte dětem vhodné
oblečení.

Aktuality ze ŠD

Informace pro rodiče (provozní pokyny)

(součást provozního řádu ŠD)

Provozní doba Školní družiny je od 6:00 do 8:00 hod a od 11:40 do 16:30 hod. Dítě bude přijato

do Školní družiny po písemném přihlášení rodičů (zápisní lístek ŠD pro daný školní rok) a po schválení vedením školy ZŠ Paskov. Každou změnu v zápisním lístku hlaste neprodleně vychovatelce.

Přihlášené dítě musí dodržovat Školní řád a řád Školní družiny. Přihlášením dítěte do Školní družiny se rodiče i dítě zavazují dodržovat Provozní řád ŠD.

Poplatek za ŠD činí 60,- Kč měsíčně. Platí se pololetně, tzn. 300,- Kč za 5 měsíců školního roku. Splatný nejpozději k 15. 9. 2018 a 15. 2. 2019.

Děti pravidelně docházející do ŠD potřebují tyto pomůcky - papuče na přezutí – bez pytlíku!

Dle uvážení rodičů - převlečení do zájmových činností (tepláky nebo hrací kalhoty, zástěru, a pod), sportovní obuv a oblečení na vycházky a pobyt venku! Prosíme, označte dětem oblečení, boty apod. Vychovatelka neodpovídá za oblečení a další soukromé věci dítěte. Dítě si své věci musí hlídat a poznat. Dvakrát ročně k začátku pololetí jedno balení papírových kapesníků v krabici a toaletní papír nebo papírové utěrky – používáme na utírání štětců, stolů … atd.

Pitný režim ve Školní družině si zajišťují rodiče sami. V celé ŠD je pitná voda.

Hlavní pracovní náplň - zájmová činnost – probíhá v době od 13:00 (13:30 vyšší ročníky) do 15:00 hod (příp. 16.30), prosíme rodiče, aby  děti v tomto čase nevyzvedávali a plánovali jim kroužky tak, aby v tomto čase (do kroužků) neodcházely a nepřicházely (z kroužků) zpět. Myslete na to, že pak ostatních 29 dětí ve skupině nemůže jít ven na vycházku, ani se plně věnovat připravené činnosti (neustálým vyrušováním, zvoněním), vychovatelka ztěžka zajistí bezpečnost ostatních dětí při práci s nůžkami …a pod.

Dítě může být uvolněno v jiném čase, než je uvedeno v zápisním lístku, pouze na předběžnou písemnou žádost rodičů (v písemné žádosti musí být uvedeno: jméno a příjmení dítěte, datum a čas, kdy má být dítě uvolněno popř. vyzvednuto /hudba, mažoretky, pionýr a pod/, zda se zpět do ŠD vrátí / v jakém čase/, nevrátí a žádost musí být podepsaná zákonným zástupcem).

Omluvenky se předávají vychovatelce nejpozději  v daný den do 7.45 hod ráno.

Za odchod a příchod do různých aktivit nespadajících pod školní družinu /hudební nauku a hru na nástroj a jiné kroužky dětí/, zodpovídají rodiče – tyto a jiné aktivity by neměly narušovat hlavní pracovní náplň ŠD, tj. dobu         od 13:00 do 15:00 hod (případně do 16:30) viz výše. Režim a pracovní náplň Školní družiny je rozdělena dle ročních období a splňuje psychologickohygienické potřeby dětí, proto se snažíme, aby děti v době hlavní pracovní náplní ŠD nebyly ničím rušeny (odchody, příchody, vyzvedávání).

Pokud si rodič nemůže dítě vyzvednout v čase uvedeném v zápisním lístku (např. nezaviněná překážka v práci apod.) může se na dalším postupu dohodnout s vychovatelkou 1. a 2. oddělení - telefonicky na tel. č. 558115017 (6:00-7.45, 12:30-13:00, 15:15…hod)  3.oddělení tel. č. 558115015 (13:00-13:30 hod).

Provoz Školní družiny je závazný pro rodiče, děti i vychovatele.

Školní družina při ZŠ Paskov nabízí žákům ZŠ Paskov možnost účasti ve svých zájmových činnostech – pravidelných/nepravidelných (např. kino, karneval, a jiné) až do naplnění kapacity ŠD.

Doufáme, že budete s naší práci spokojeni a očekáváme Vaše kladné i záporné připomínky k provozu a činnosti ŠD.

Těšíme se na Vás

Za kolektiv vychovatelek ŠD Paskov při ZŠ Paskov, vedoucí vychovatelka

1 .9. 2018                                                                                                                 Michálková Lenka
Důležité upozornění
Do školní družiny jsou přednostně přijímány nejmladší děti
/od 1.třídy/
a děti pracujících rodičů,
 až do naplnění kapacity
školní družiny.
Školní vzdělávací program a jiné dokumenty školní družiny
jsou dostupné k nahlédnutí u vedoucí
vychovatelky školní družiny.

Kalendář akcí školní družiny

Adresa - sídlo organizace

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov

 

Fakturační údaje

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov
IČ: 750 26 261

 

Datová schránka

ID schránky: zjsmnf5
 
 

Zřizovatel

Město Paskov

Ředitelka

Mgr. Lucie Butkovová
Tel.: +420 558 115 012

 

Kontakty ZŠ

Tel. info ZŠ: +420 558 115 011
Tel. jídelna: +420 558 115 008
Tel. družina: +420 558 115 017
Tel. sborovna I. st.: +420 558 115 016
Tel. malá škola: +420 558 115 002
E-mail ZŠ: info@zspaskov.cz 
E-mail jídelna: jedlickova@zspaskov.cz
E-mail družina: michalkova@zspaskov.cz

 

Identifikace školy

Red IZO: 600 134 075
IZO: 102092222

 

GPS: 49°43'58.013"N, 18°17'21.770"E

Autobusové spojení

zastávka Paskov,,sokolovna - linky 39, 370
zastávka Paskov,,u hřbitova