ŠD Školní družina

Lenka Michálkovávedoucí vychovatelka
Monika Slívovávychovatelka
Eva Ohrzalovávychovatelka
Kontakty
558 115 017
(telefonní kontakt školní družiny)

e-mail:
michalkova@zspaskov.cz

Provozní doba:
6.00 - 16.30 h
Velikonoce už klepou na dveře
duben 2017
Barevný týden
listopad 2016

Informace pro rodiče (provozní pokyny)

Provozní doba Školní družiny je od 6:00 do 8:00 hod a od 11:40 do 16:30 hod. Dítě je přijato do Školní družiny po písemném přihlášení rodičů - zápisní lístek ŠD pro daný školní rok. Každou změnu hlaste neprodleně vychovatelce.

Přihlášené dítě musí dodržovat Školní řád a řád Školní družiny. Přihlášením dítěte do Školní družiny se rodiče i dítě zavazují dodržovat Provozní řád ŠD.

Poplatek za ŠD činí 40,-Kč měsíčně. Platí se pololetně, tzn. 200,-Kč za 5 měsíců školního pololetí.

Děti pravidelně docházející do ŠD potřebují tyto pomůcky - papuče na přezutí – bez pytlíku, převlečení do zájmové činnosti /tepláky nebo hrací kalhoty, zástěru, apod./, dále sportovní obuv a oblečení na vycházky a pobyt venku (v plátěné tašce!! Prosíme označte dětem oblečení , boty apod. Vychovatelka neodpovídá za oblečení a další soukromé věci dítěte. Dítě si své věci musí hlídat a poznat). Dvakrát ročně jedno balení papírových kapesníků v krabici a toaletní papír/utěrky.

Hlavní pracovní náplň - zájmová činnost – probíhá v době od 13:30 do 15:00 hod (příp. 16.30), v této době mohou být děti uvolněny pouze na předběžnou písemnou žádost rodičů (v písemné žádosti musí být uvedeno: jméno a příjmení dítěte, datum a čas, kdy má být dítě uvolněno popř. vyzvednuto, žádost musí být podepsaná zákonným zástupcem) nebo na základě ústní dohody se skupinovou vychovatelkou (viz zápisní lístek) a v nejbližším následujícím dni předá vychovatelce písemnou žádost o uvolnění. Za odchod a příchod do různých aktivit nespadajících pod školní družinu, hudební nauku a hru na nástroj zodpovídají rodiče – tyto a jiné aktivity by neměly narušovat hlavní pracovní náplň ŠD, tj. dobu od 13:30 do 15:00 hod ( případně do 16:30). Režim a pracovní náplň Školní družiny je rozdělena dle ročních období a splňuje psychologickohygienické potřeby dětí, proto se snažíme, aby děti v hlavní pracovní náplní ŠD nebyly ničím rušeny. Odchody, příchody, vyzvedávání.

Pitný režim ve Školní družině si zajišťují rodiče sami. V celé ŠD je pitná voda.

Pokud si rodič nemůže dítě vyzvednout v čase uvedeném v zápisním lístku /např. nezaviněná překážka v práci apod./ může se na dalším postupu dohodnout s vychovatelkou telefonicky na tel.č. 558115017 nebo na sekretariátě tel.č. 558115011 (8:00 -12:30)

Provoz Školní družiny je závazný pro rodiče, děti i vychovatele.

Školní družina při ZŠ Paskov nabízí žákům ZŠ Paskov možnost účasti ve svých zájmových činnostech – informace ve ŠD. Děti, které dochází pouze do těchto činností jsou přihlášeny do ŠD jako nepravidelně docházející, ale mohou se libovolně účastnit všech akcí pořádaných ŠD.

Doufáme, že budete s naší práci spokojeni a očekáváme Vaše kladné i záporné připomínky k provozu a činnosti ŠD.

Těšíme se na Vás

Za kolektiv vychovatelek ŠD Paskov při ZŠ Paskov vedoucí vychovatelka

Lenka Michálková

loader

Adresa - sídlo organizace

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov

 

Fakturační údaje

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov
IČ: 750 26 261

 

Datová schránka

ID schránky: zjsmnf5
 
 

Zřizovatel

Město Paskov

Ředitelka

Mgr. Lucie Butkovová
Tel.: +420 558 115 012

 

Kontakty ZŠ

Tel. info ZŠ: +420 558 115 011
Tel. jídelna: +420 558 115 008
Tel. družina: +420 558 115 017
Tel. sborovna I. st.: +420 558 115 016
Tel. sborovna II. st.: +420 558 115 015
Tel. malá škola: +420 558 115 002
E-mail ZŠ: info@zspaskov.cz 
E-mail jídelna: jedlickova@zspaskov.cz
E-mail družina: michalkova@zspaskov.cz

 

Identifikace školy

Red IZO: 600 134 075
IZO: 102092222

GPS: 49°43'58.013"N, 18°17'21.770"E

Autobusové spojení

zastávka Paskov,,sokolovna - linky 39, 370
zastávka Paskov,,u hřbitova