Organizace školního roku 2016/2017


Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny
v délce jednoho týdne jsou pro okres Frýdek-Místek stanoveny v termínu 6. 2. - 12. 2. 2017.

Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Co nás čeká ve školním roce 2016/2017

Upozorňujeme, že plánované termíny jsou průběžně upravovány a doplňovány!

Září

 • Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016
 • Výlet dětí s DDM /soutěžící Křížem krážem Slezskou bránou/
 • Preventivní program 6. ročník
 • 12. 9. 2016 třídní schůzky od 16:00, informace o lyžařském výcviku rodiče ze 7. tříd
 • Legionářský vlak 13.9. 8.,9. ročník 
 • Státní svátek 28. září - Den české státnosti 
 • Prezentace žákovských prací na výstavě zahrádkářů v KCP a ve zdravotním středisku

Říjen

 • 5. 10. preventivní program, interaktivní přednáška o alkoholu pro 7. r. ZŠ
 • 12. 10. Přírodovědný klokan
 • 4. 11. Anglické divadlo 7.,8. ročník
 • 18. 10. Dopravní hřiště 4.A, 4.B ( přesunuto na jaro )
 • Státní svátek 28. října - Den vzniku samostatného Československa - připadne na středu.
 • Podzimní prázdniny – středa 26. 10. 2016 a čtvrtek 27. 10. 2016
 • Podzimní prázdniny – ŠJ vaří pro cizí strávníky

Listopad

 • 7. 11. Exkurze 8.A a 9.A SŠ  elektrostavební
 • 8. 11. Trh vzdělávání Národní dům F-M
 • 29.11. Etické dílny
 • Státní svátek 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii
 • Pedagogická rada 22.11.2016 14:00 (výuka ukončena 13:30)
 • 18. 11. Hudební program Marbo – 4. -9. ročník 11:00
 • Konzultace pro rodiče, trh studijních oborů pro rodiče žáků 9. ročníku 22. 11. 2016 od 16:00- 17:30
 • Pěvecká soutěž Aj školní kolo
 • Testování žáků v počítačové gramotnosti (MAPLE).

Prosinec

 • Etické dílny - 6.,8.,13.,15.,20.12
 • 5.12.2016 preventivní program „Jak být dobrým kamarádem“ (etický kompas) pro 4.A
 • 6.12.2016 preventivní programy etického kompasu pro 3.A („Buďme kamarádi“) a pro 4.B („Jak být dobrým kamarádem“)
 • Olympiáda z českého jazyka /školní kolo/
 • Dějepisná olympiáda /školní kolo/
 • 13.12.2016 (3.-5.vyuč.hod.) přírodovědná exkurze 5.A,B do planetária v Ostravě
 • 09.12.2016 (3.-5.vyuč.hod.) přírodovědná exkurze 9.A do planetária v Ostravě
 • Mikuláš I. st
 • Vánoční koncert ZUŠ 8.12. 2016
 • Projekt Vánoční dílny na 2. stupni ZŠ 15.12. 2016
 • 20.12. Šachový turnaj – ZŠ Žabeň
 • Vánoční jarmark
 • Florbal – okrsková kola
 • Soutěž o nejhezčí vánoční stromeček
 • Vánoční prázdniny od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017.
 • Vánoční prázdniny- ŠJ nevaří – probíhá sanitační úklid
 • Oderský pohár  - gymnastické závody Odry

Leden

 • Etické dílny -3.1.,5.1.2017
 • Vyučování začne v úterý 3. 1. 2017.
 • Pedagogická rada 23.1.2017 14:00 (výuka ukončena 13:30)
 • Konverzační soutěž-šk.kolo Aj
 • Let the world come to you- dle vyhlášeného tématu
 • Florbal – okresní kolo
 • 24.01.2017 preventivní program „Nechej mne, ne – to nechci!“ pro 5.A,5.B
 • 27.1. Vybíjená – 1. stupeň- ZŠ Václavovice, konat se bude u nás
 • 27.1.- 2.2. Školní kolo Pythagoriády (Pv + vyučující M 5.-8. ročník)
 • 17.a 18. 1. Dopravní výchova pro 4. Ročník
 • 13.1. „Prima pokusy“ – modul Vzduch /prezentace fyzikálních a chemických jevů formou zábavných pokusů a aktivit/3.A, 3.B - k učivu v předmětu prvouka/

Únor

 • Jednodenní pololetní prázdniny 3.2.2017 – ŠJ vaří pro cizí strávníky (výdej 11-12.30)
 • Jarní prázdniny 6. 2. - 12. 2. 2017
 • Jarní prázdniny – ŠJ – vaří pro cizí strávníky (výdej 11-12.30 hod.)
 • Lyžařský výcvik 19. 2. – 25. 2. 2017
 • Konverzační soutěž – okr.kolo Aj
 • Florbal – krajská kola

Březen

 • Odeslání výtvarných prací do soutěže Svět kolem nás
 • ZŠ Sedliště Recitační soutěž školní kolo II. Stupeň
 • 3. Vyhodnocení šk. kola Pythagoriády - Pavlicová
 • Pěvecká soutěž 1.st.ZŠ Paskov –Loutnička
 • Okresní kolo, regionální kolo a krajské kolo – soutěže sportovní gymnastika

Duben

 • Pedagogická rada 10. 4. 2017, 14:00 (výuka ukončena 13:30)
 • Konzultace pro rodiče 10. 4. 2017 od 16:00- 17:30
 • Zápis do 1. ročníku 20. - 21. 4. 2016
 • 28.4. Slezská brána vědomostní soutěž Regionu Slezská brána
 • Sedlišťský slavík
 • Jarní koncert ZUŠ
 • Krajské kolo sportovní gymnastika
 • Velikonoční prázdniny 13. 4. 2017-14. 7.2017
 • Velikonoční prázdniny – ŠJ – nevaří – sanitační úklid

Květen

 • Státní svátky 1. května a 8. května
 • Republiková soutěž sportovní gymnastika
 • 12.5. Branný závod – ZŠ Raškovice
 • 15.-18.5 Okresní kolo Pythagoriády pro úspěšné řešitele
 • 26.5. Lehká atletika – ZŠ Vratimov - Datyňská

Červen

 • Beseda v knihovně v Paskově
 • 9.6. Lehká atletika 1. stupeň
 • Pedagogická rada 21. 6. 2017 14:00 (výuka ukončena 13:30)
 • Projekt Finanční svoboda – 9. roč.
 • Exkurze Čajovny 9. A – dívky v rámci Pracovních činností (Vaření)
 • Atletika – Slezská brána, Vratimov
 • Dětský sportovní den 2. st.
 • Závěrečná Gymnastická AKADEMIE – PÁTEK
 • Školní rok končí v pátek 30. 6. 2017

 

Během školního roku divadelní představení pro jednotlivé ročníky, dle nabídky Divadla loutek v Ostravě, nebo další nabídky, které pošlou další organizace.

Hlavní prázdniny budou od 1. 7. 2017 do středy 1. 9. 2017.