Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou 12. 2. - 18. 2. 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Roční plán školy - Důležité termíny školního roku 2017/2018

(upozorňujeme, že plánované termíny jsou průběžně upravovány a doplňovány)

 Září

 • Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017
 • 6.-10.9.2017 – Soutěž BOBŘÍK INFORMATIKY
 • 6.-7.9. nábor Beskyďáček 1. stupeň – výuka tv
 • 11. 9. 2017 třídní schůzky od 16:00, informace pro rodiče o lyžařském výcviku 7.roč
 • Státní svátek 28. září - Den české státnosti 
 • 20.9. Focení prvňáčků 8:00
 • 23.-25. 9. Prezentace žákovských prací na výstavě zahrádkářů v KCP
 • 26.9.2017 15:30 hod. setkání rodičů žáků 9.r. s pracovníkem ÚP F-M (situace na trhu práce, nabídka IPS, přijímací řízení na SŠ atd.)
 • 29.9. projektový den  k výročí „750“ let Paskova, tematické vycházky a program v kině,  příprava Dne otevřených dveří

Říjen

 • 9. 10. Dopravní výchova 4. Ročník
 • 11.10. soutěž Přírodovědný klokan pro žáky 8.,9.r.ZŠ
 • Státní svátek 28. října - Den vzniku samostatného Československa - připadne na středu.
 • 20.- 21.10. volby školní družina
 • 23.-25.10. Medové snídaně 1.,2. ročník
 • 25. 10. Den otevřených dveří
 • Podzimní prázdniny – čtvrtek 26. 10. 2017 a pátek 27. 10. 2017
 • Podzimní prázdniny – ŠJ vaří pro cizí strávníky + zaměstnance školy, výdej jídla od 11:00 do 12:30 hod.

Listopad

 • Preventivní programy Etický kompas 1. st. ZŠ
 • 13. 11. Koncert JFO (vybraní žáci II. stupně, cena 70,- + doprava vlakem)
 • 11. Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
 • 11. 2017 Pedagogická rada 14:00 (výuka ukončena 13:30),
 • 11. 2017 16:00 - 17:30 třídní schůzky
 • Halový fotbal 2. stupeň – okrsková kola
 • Konzultace pro rodiče, trh studijních oborů pro rodiče žáků 9. ročníku
 • Pěvecká soutěž Aj školní kolo
 • Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku základních škol (testování)

Prosinec

 • Olympiáda z českého jazyka /školní kolo/
 • Dějepisná olympiáda /školní kolo/
 • Mikuláš I. st
 • Vánoční koncert ZUŠ
 • Anglické divadlo pro 8.+9.ročník F-M
 • Šachový turnaj – ZŠ Žabeň
 • 14.12. – Projektový den  -Vánoční dílny, výrobky na Vánoční jarmark
 • Florbal – okrsková kola
 • Vánoční prázdniny od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018.
 • Vánoční prázdniny- ŠJ nevaří – probíhá sanitační úklid

Leden

 • Vyučování začne ve středu 3. 1. 2018
 • Florbal – okresní kola (v případě postupu)
 • Pedagogická rada 22.1.2018 14:00 (výuka ukončena 13:30)
 • Konverzační soutěž-šk. kolo Aj
 • Let the world come to you- dle vyhlášeného tématu
 • Okresní kolo Dějepisné olympiády

Únor

 • školní kolo Pythagoriády (Pv + vyučující M 5.- 8. ročník)
 • Jednodenní pololetní prázdniny 2. 2. 2018 – ŠJ vaří pro cizí strávníky (výdej 11-12.30)
 • Jarní prázdniny 12. 2. - 16. 2. 2018
 • 19. 2. – 23. 2. 2018 Lyžařský výcvik – Andělská Hora
 • Jarní prázdniny – ŠJ – vaří pro cizí strávníky (výdej 11-12.30 hod.)
 • schůzka s rodiči vycházejících žáků
 • Preventivní programy Etický kompas 2. st. ZŠ

 Březen

 • Recitační soutěž školní kolo II.stupeň
 • Školní kolo matematické soutěže KLOKAN (2. - 3. tř.) - Pavlicová
 • Pěvecká soutěž 1. st. ZŠ Paskov – Loutnička
 • 3.2018 Matematický klokan

Duben

 • Pedagogická rada 16. 4. 2018, 14:00 (výuka ukončena 13:30)
 • Konzultace pro rodiče 16. 4. 2018 od 16:00- 17:30
 • Zápis do 1. ročníku 19. - 20. 4. 2018
 • Sedlišťský slavík
 • Jarní koncert ZUŠ
 • Velikonoční prázdniny 29. 3. 2018, 30. 3., 2. 4. 2018 státní svátky
 • Velikonoční prázdniny – ŠJ – nevaří – sanitační úklid
 • Den Země (projektový den ZŠ Paskov)
 • Exkurze 9.A do Planetária Ostrava
 • Recitační soutěž I. stupeň

Květen

 • Státní svátky 1. května a 8. května
 • Branný závod – ZŠ Raškovice
 • Okresní kolo Pythagoriády pro úspěšné řešitele
 • Lehká atletika
 • Plavecký výcvik 1. – 3.ročníku
 • Škola v přírodě

Červen

 • Lehká atletika 1. stupeň
 • Pedagogická rada 21. 6. 2018 14:00 (výuka ukončena 13:30)
 • Atletika – Slezská brána, Vratimov
 • Dětský sportovní den 2. stupně
 • Školní vyučování končí v pátek 29. 6. 2018

 

Během školního roku divadelní představení pro jednotlivé ročníky, dle nabídky Divadla loutek v Ostravě, nebo další nabídky, které pošlou další organizace.

Návštěva galerijní lekce v Domě umění v Ostravě – žáci 8. ročníku, termín po domluvě s galerií.

Návštěva Úřadu práce a Muzea Beskyd – žáci 8. ročníku, termín upřesníme po schůzce 26.9. 2017

Hlavní prázdniny budou od 30. 6. 2018 do neděle 2. 9. 2018.