Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou 12. 2. - 18. 2. 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Roční plán školy - Důležité termíny školního roku 2017/2018

(upozorňujeme, že plánované termíny jsou průběžně upravovány a doplňovány)

 Září

 • Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017
 • 6. - 10. 9. 2017 – Soutěž BOBŘÍK INFORMATIKY
 • 6. - 7.9 nábor Beskyďáček 1. stupeň – výuka tv
 • 11. 9. 2017 třídní schůzky od 16:00, informace pro rodiče o lyžařském výcviku 7.roč
 • Státní svátek 28. září - Den české státnosti 
 • 20.9. Focení prvňáčků 8:00
 • 21.11. Schůzka s pracovníkem PPP
 • 23.- 25. 9. Prezentace žákovských prací na výstavě zahrádkářů v KCP
 • 26. 9. Den jazyků – rodilý mluvčí na II.stupni
 • 26.9.2017 15:30 hod. setkání rodičů žáků 9. r. s pracovníkem ÚP F-M (situace na trhu práce, nabídka IPS, přijímací řízení na SŠ atd.)+ schůzka rodičů žáků 9.r. s VP – informace o přijímacím
 • 29. 9. projektový den k výročí „750“ let Paskova, tematické vycházky a program v kině, příprava Dne otevřených dveří


Říjen

 • 9. 10. Dopravní výchova 4. ročník
 • 11.10 soutěž Přírodovědný klokan pro žáky 8., 9.r. ZŠ
 • Státní svátek 28. října - Den vzniku samostatného Československa - připadne na středu.
 • 20. - 21.10. volby školní družina
 • 23. - 25.10. Medové snídaně 1., 2. ročník
 • 25. 10. Den otevřených dveří
 • Podzimní prázdniny – čtvrtek 26. 10. 2017 a pátek 27. 10. 2017
 • Podzimní prázdniny – ŠJ vaří pro cizí strávníky + zaměstnance školy, výdej jídla od 11:00 do 12:30 hod.


Listopad

 • 2.11. Kreslíř roku – soutěž Vv pro talentované žáky 2. St. – SUŠ Poděbradova, Ostrava
 • 3.11. Exkurze 8. roč. SOŠ ve F-M Na Hrázi
 • 6.11. Preventivní program ped. intervence Renarkon „Vztahy ve třídním kolektivu“ v 5.B
 • 9.11. Galerijní lekce pro 8. ročník – GVUO Ostrava
 • 11. Koncert JFO (vybraní žáci II. stupně, cena 70,- + doprava vlakem)
 • 16.11. Exkurze pro 9.A a 8.B. SOŠ AHOL
 • 17.11. Státní svátek -  Den boje za svobodu a demokracii
 • 20. 11. Halový fotbal (8. + 9. roč.) – okrskové kolo
 • 20. 11. 2017 Pedagogická rada 14:00 (výuka ukončena 13:30),
 • 20. 11. 2017 16:00 - 17:30 třídní schůzky
 • 21.,22.,28.11. preventivní programy Etický kompas 1. st. ZŠ
 • 23.11. Zlatá cihla – Ga SOŠ FM - Pavlicová
 • 28.11. Exkurze 9. roč. SOŠ ve F-M –Workshopy
 • 28.11.DLO Štědrý den malého Jakuba-2.A,B, 3.A., 4.A,B
 • Halový fotbal 2. stupeň – okrsková kola
 • Konzultace pro rodiče, trh studijních oborů pro rodiče žáků 9. ročníku
 • Pěvecká soutěž Aj školní kolo
 • Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku základních škol (testování)
 • 30.11.2017 školní kolo soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“  8.,9.roč.ZŠ

Prosinec

 • 1.12. Mobilní Planetárium 1. st – zajistí Pavlicová
 • Olympiáda z českého jazyka /školní kolo/
 • Dějepisná olympiáda /školní kolo/
 • Mikuláš I. st
 • Vánoční koncert ZUŠ
 • Anglické divadlo pro 8. + 9. ročník F-M
 • Šachový turnaj – ZŠ Žabeň
 • 11.12. Preventivní program ped. intervence Renarkon „Vztahy ve třídním kolektivu“ v 5.B
 • 13. 12. - Turnaj v mini volejbale žáků 1. stupně (Raškovice – Slezská brána)
 • 14. 12. – Projektový den  -Vánoční dílny, výrobky na Vánoční jarmark
 • 14.12. Vánoční koncert ZUŠ, 10:00 – 1.-4. třídy, 11:15 5.-9. třídy 20,-
 • Florbal – okrsková kola
 • Vánoční prázdniny od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018.
 • Vánoční prázdniny- ŠJ nevaří – probíhá sanitační úklid
 • Přihlášení do soutěží ZŠ Sedliště – Sedlišťský slavík (Hv), Svět kolem nás (Vv)
 • 21. 12.Výstava Z Vídně na sever a návštěva železničního muzea Ostrava  /6. A, B/


Leden

 • Vyučování začne ve středu 3. 1. 2018
 • 18. 1. Florbal – okresní kolo chlapci 6. + 7.roč (Raškovice)
 • Lyžařský kurz 1. stupně, Malenovice, 15 .1. – 19. 1. 2018
 • 19.12. Vaření s rodilým mluvčím 9.A
 • 17.,24.,25.01.2018 besedy Městské policie Frýdek-Místek pro žáky 1.st.ZŠ (1.-4.roč. dopravní výchova, 5.roč. kyberšikana/alkohol/agresivita)
 • Pedagogická rada 22.1.2018 14:00 (výuka ukončena 13:30)
 • 22.1.2018 po ped. radě Předmětová komise M,F Inf
 • Konverzační soutěž-šk. kolo Aj
 • 29. 1. - Ovoce do škol
 • 30. 1. Divadlo loutek Hodina Komenského 7. A, B
 • 30. 1.  Předmětová komise Čj -D


Únor

 • 1.,6.,7.2.2018 preventivní programy Etický kompas 2. st. ZŠ
 • 1. 2. Šachy (Slezská brána) - Kr
 • školní kolo Pythagoriády (Jh + vyučující M 5.- 8. ročník)
 • Jednodenní pololetní prázdniny 2. 2. 2018 – ŠJ vaří pro cizí strávníky (výdej 11-12.30)
 • 5. 2. Divadlo loutek Ostrava 8. A, B „ Stříhali dohola Josefa Kainara“
 • 7. 2. 2018 – Okresní kolo v házené 8. + 9. roč., 6. ZŠ F-M
 • 7.2.2018 -15.00-16.00 – schůzka Vp se ZZ –přihlášky na SŠ a ZL
 • Jarní prázdniny 12. 2. - 16. 2. 2018
 • 19. 2. – 23. 2. 2018 Lyžařský výcvik – Andělská Hora
 • 19. 2. a 26. 2. – Ovoce do škol
 • Projekt přeshraniční spolupráce s partnerským městem Pszczyna – 8. ročník, Čj, Aj - korespondence
 • 23.2. Turnaj ve vybíjené organizátor ZŠ Václavovice – naše tělocvična
 • Jarní prázdniny – ŠJ – vaří pro cizí strávníky (výdej 11-12.30 hod.)
 • 23.02.2018 projekt VZPoura úrazům v 3.A 8:00-10:00 hod. a v 8.A,B 10:00-12:00 hod. (beseda/setkání žáků s lidmi s trvalými následky po úrazu)
 • 26.02.2018 projekt VZPoura úrazům v 7.A,B 8:00-10:00 hod. a v 5.A,B 10:00-12:00 hod.
 • 27.02.2018 projekt VZPoura úrazům v 6.A 8:00-10:00 hod. a v 6.B 10:00-12:00 hod.
 • schůzka s rodiči vycházejících žáků
 • Preventivní programy Etický kompas 2. st. ZŠ

 
Březen

 • 06.03.2018 v 8:00-10:00 hod. přednášky o alkoholu pro 7.A,7.B
 • Recitační soutěž školní kolo II.stupeň
 • Odeslání výtvarných prací do soutěže ZŠ Sedliště Svět kolem nás (do 15.3. 2018)
 • Školení Dofe  Jh , Bl 7.8. 3 2018
 • Školní kolo matematické soutěže KLOKAN (2. - 3. tř.) - Jh
 • Pěvecká soutěž 1. st. ZŠ Paskov – Loutnička- 12.3. 2018
 • Etická výchova –kurz 15.3. Kr
 • Lyžařský výcvik 1. stupně, Malenovice, 12.3. – 16.3.2018
 • 16. 3. 2018 Matematický klokan
 • 16.3. 2018 Den sv. Patrika
 • 19. 3. – Ovoce do škol
 • Velikonoční prázdniny 29. 3. 2018, 30. 3., 2. 4. 2018 státní svátky
 • Velikonoční prázdniny – ŠJ – nevaří – sanitační úklid
 • Basketbal chlapci 2. stupeň
 • RBP Street Hockey - kvalifikace
 • Etická výchova –kurz 15.3. Kr

 

Duben 

 • 06.04.2018 projekt KONZULTANT OSPOD DO KAŽDÉ ŠKOLY – přednáška „Právní odpovědnost dětí do 15-ti let“ pro 8. A (2.vyuč.h.) a pro 8. B (3.vyuč.h.)
 • 3. 4., 16. 4., 30. 4. – Ovoce do škol
 • Etická výchova –kurz 4.4. a 23.4. Kr
 • Plavecký výcvik 3.A- úterky- od 3.4.- 19.6. od 10.00 do 11.30 hod. Odjezd od školy 9.30.
 • Plavecký výcvik 2.A, 2.B úterky 10.4. – 26.6. od 8,20 do 9,55, odjezd 8,00, 1.A 10.4. – 22.5., 1.B 29.5. – 26.6.
 • 9.4. Recitační soutěž 1. stupně 
 • Po 9. 4. 2018 ÚP ve Frýdku- Místku, návštěva IPS -8. A, B – 1. skup. 8.00-10.00, 2. skup. 10.00-12.00hod.
 • Pedagogická rada 16. 4. 2018, 14:00 (výuka ukončena 13:30)
 • Konzultace pro rodiče 16. 4. 2018 od 16:00- 17:30
 • 17. 4. „Nicholas Winton – Síla lidskosti“  7. A, B, 8. A, B
 • Zápis do 1. ročníku 19. - 20. 4. 2018
 • 19. 4. 2018 – RBP Street Hockey - finále
 • Sedlišťský slavík
 • Jarní koncert ZUŠ
 • 20. 04. 2018 - Den Země (projektový den ZŠ Paskov)
 • Exkurze 9. A do Planetária Ostrava
 • 25. - 26. 4. 2018 DVPP – Frýdek – Místek
 • Velikonoční prázdniny 29. 3. 2018, 30. 3., 2. 4. 2018 státní svátky
 • Recitační soutěž I. stupeň
 • 27. 4. Vědomostní soutěž (Slezská brána)

Květen

 • Státní svátky 1. května a 8. května
 • 4. 5. Sedlišťský slavík
 • 14. a 28. 5. – Ovoce do škol
 • Etická výchova –kurz 15.5. Kr
 • 24.5. čtvrtek – Divadlo nás baví – Sedliště  žáci 8.AB - Jh
 • 17. 5. Branný závod – ZŠ Raškovice
 • Okresní kolo Pythagoriády pro úspěšné řešitele
 • 25. 5., Lehká atletika 2. stupeň – Slezská brána, stadion TJ Slezan F-M
 • Plavecký výcvik 1. – 3. ročníku
 • Ozdravný pobyt 2. - 5. třídy 14.- 18. 5. 2017
 • Zájezd vzorných žáků – 22. - 23. 5. 2018 Lednice
 • Vernisáž soutěže Svět kolem nás – ZŠ Sedliště 


Červen

 • Lehká atletika 1. stupeň
 • Školní výlet 6. A, 6. B
 • Školní výlet 7.A – Pustevny (neb Ondřejník)
 • Pedagogická rada 21. 6. 2018 14:00 (výuka ukončena 13:30)
 • 1. 6., Atletika – Slezská brána, stadion TJ Slezan F-M
 • 11. 6. – Ovoce do škol
 • 11. 6. Pondělí -Projekt přeshraniční spolupráce s partnerským městem Pszczyna – exkurze 8. ročníku
 • 18. 6 - 22. 6. 14:00 - 16:00 in-line bruslení (1. stupeň zájemci)
 • Dětský sportovní den 2. stupně
 • Školní vyučování končí v pátek 29. 6. 2018

 

Během školního roku divadelní představení pro jednotlivé ročníky, dle nabídky Divadla loutek v Ostravě, nebo další nabídky, které pošlou další organizace.

Návštěva Úřadu práce a Muzea Beskyd – žáci 8. ročníku, termín upřesníme po schůzce 26. 9. 2017

Hlavní prázdniny budou od 30. 6. 2018 do neděle 2. 9. 2018.